UiA logo hvit

Internship Tekreal

Beregning, Konstruksjon, Stål

NOV

NOV er en verdenomspennende utstyrsleverandør til energi-industrien med hovedkontor i Houston og cirka 30.000 ansatte i hele verden.

Hovedkontoret i Norge hvor vi har 1200 ansatte ligger i Kristiansand hvor vi også holder til. I Kristiansand er vi et stort teknisk engineering-miljø som dekker alle tradisjonelle disipliner.

Avdelingen vår, Stress Engineering, er en avdeling med 8 ansatte med Master-grad som hovedsaklig driver med stålberegning av maskiner og strukturer. I tillegg har vi høy kompetanse på regelverk og standarder, problemløsning av hendelser i felten og støtte til mekaniske designere.

Med tanke på Internship så har vi definert en oppgave som er basert på en reell problemstilling som vi trenger å ha løst. Dette er ikke knyttet opp mot spesifikke ordre, men er en problemstilling som har oppstått under operasjon på offshore borerigger. Oppgaven tar utgangspunkt i Top Drive (boremaskin) levert av NOV for bruk i boring av dypvannsbrønner på stort havdyp.

Ved boring i sterk strøm og ved offset/drift-off av boreriggen så vil drill string bevege seg ut av well-center. Denne offset av drill string gir en roterende bøyespenning i Top Drive Drill Stem hvilket bidrar til utmattingsskade.

Gjennom denne oppgaven er målet å etablere kapasitetskurver for utmatting av Top Drive drill stem under boring med varierende utbøying av borestreng ved drill floor og varierende stivhet av drill string. Arbeidet vil involvere bruk av MathCad, STAAD/Pro og Ansys.

Det forventes at studenten under oppfølgning av ansatte i avdelingen lærer seg nødvendig software og teori som er påkrevd for å løse denne oppgaven. Målet er at utfallet av Internship er en rapport som inneholder oversiktlige kapasitetskurver for Top Drive Drill stem utfra gitte parametre.

Studieretninger

Bygg MAByggdesign BA
Internship periode: 
Annet
Mai - August
 2023

Kontaktperson

Mikael Pedersen
Manager Stress Engineering

For mer informasjon:

Send søknad

Stillingen er tatt.