UiA logo hvit

Internship Tekreal

Utvikler

Vi utvikler og drifter proprietære løsninger tilpasset for å kunne gi selskapet en netto positiv risikojustert avkastning på investert kapital. Gjennom våre løsninger bidrar vi med økt dybde og likviditet på både internasjonale og norske markedsplasser for...