UiA logo hvit

Internship Tekreal

Personaladministrasjon, saksbehandling, lederstøtte og -rådgivning i Fakultet for teknologi og realfag, Kristiansand/Grimstad

Universitetet i Agder

Universitet i Agder har over 1400 ansatte og 14 000 studenter og er en av Sørlandets største arbeidsplasser. Her samarbeider studenter og ansatte hver dag med både offentlige, private og frivillige aktører for å finne løsninger som bringer verden litt fremover. Det er dette vi kaller samskaping. Vi jobber med et bredt spekter av temaer og arbeidsfelt og holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

Fakultet for teknologi og realfag har over 400 ansatte, og er lokalisert i Grimstad og Kristiansand. Fakultetet er organisert i fire institutter; Institutt for informasjons- og kommunikasjonsteknologi; Institutt for ingeniørvitenskap, Institutt for matematiske fag; og Institutt for naturvitenskap inkludert Naturmuseum Botanisk hage.

Hovedarbeidssted er Campus Kristiansand, men det må også påregnes arbeid ved Campus Grimstad.

Som HR-rådgiver involveres du i daglig personaladministrasjon, saksbehandling og lederstøtte og -rådgivning. Den som ansettes vil håndtere et bredt spekter av personaloppgaver i samarbeid med ledere og fagmiljøer. Stillingen er plassert i fakultetsadministrasjonen og rapporterer til fakultetsdirektør.

Arbeidsoppgaver:

· Saksbehandling og rådgivning knyttet til rekruttering og ansettelse i vitenskapelige stillinger, rekrutteringsstillinger, samt tekniske- og administrative stillinger

· Mottak og oppfølging av nye medarbeidere

· Saksbehandling og oppfølging knyttet til permisjonssøknader, sykefravær, forlengelser og fratredelser

· Bidra i videreutvikling av HR rutiner og -arbeidsprosesser ved fakultetet

· Rådgivning og lederstøtte innenfor HR-faget

· Øvrige oppgaver knyttet til personaladministrasjon

Ønskede kvalifikasjoner:

· Evne til å arbeide selvstendig og i samarbeid med andre

· Gode ferdigheter i bruk av digitale arbeidsverktøy og systemer som Office-pakken eller Google

· Gode kommunikasjonsevner

· Flyende i Norsk og Engelsk, skriftlig og muntlig.

Vi ser etter en relasjonsskapende person som trives med operativt HR-arbeid, og som har høy integritet og høye krav til kvalitet i saksbehandlingen. Du tar et selvstendig ansvar for oppfølging og oppgaveløsning, og har evnen til å holde oversikt og prioritere i en hektisk hverdag. Du liker å jobbe strukturert med et bredt spekter av oppgaver, er løsningsorientert og har god rolleforståelse.

Studieretninger

Uncategorized
Internship periode: 
August - November
 2023

Kontaktperson

Eksempel navn
HR Ansvarlig

For mer informasjon:

Send søknad

Dette er en eksempel søknadsannonse, og er ikke stilling vi tilbyr.