UiA logo hvit

Internship Tekreal

Om internship

Her finner du alt om internship og søknadsprosess.

Internship på Tekreal

Fakultet for teknologi og realfag (Tekreal) inviterer studenter til å ta internship i løpet av sitt studieløp på bachelor- og masternivå fra og med høsten 2023. Internship definerer vi som en ulønnet stilling hvor studenten jobber mellom 200 til 300 timer i en virksomhet.

Innhold

Bachelor

10 eller 15 studiepoeng

 • 200 eller 300 arbeidstimer, gjennomsnitt 3 dager per uke
 • Gjennomføres normalt i høstsemesteret 3. studieår
 • Minimum 90 studiepoeng må være bestått før praksisperioden.

Master

15 studiepoeng

 • 300 arbeidstimer, gjennomsnitt 3 dager per uke
 • Gjennomføres normalt i høstsemesteret 2. studieår
 • Minimum 45 studiepoeng må være bestått før praksisperioden.

I internship-perioden skal studenten delta aktivt innen virksomhetens arbeidsoppgaver. De sentrale delene av praksisen skal bestå av relevante arbeidsoppgaver for læringsutbyttet til studentens studieprogram. Studenten skal ha en kontaktperson i virksomheten og en ved UiA. Det skal utarbeides en skriftlig kontrakt mellom studenten, UiA og virksomheten som regulerer praksisperioden og ansvarsforholdet mellom de tre partene. Dette innebærer for studenten:

 • Studenten skal møte til avtalt tid på praksissted og følge normal arbeidstid ved virksomheten. Dersom ikke annet framgår av emnebeskrivelse, gjelder krav om minimum 80 % fremmøte.
 • Dersom studenten pga. sykdom eller annen årsak ikke kan møte som avtalt på praksisstedet, skal studenten gi beskjed til virksomhetens veileder, så snart som mulig.
 • Studenten forplikter seg til å følge de regler og retningslinjer som gjelder for virksomhetens ansatte og til å gjennomføre avtalte arbeidsoppgaver.
 • Studenten skal så raskt som mulig ta opp eventuelle problemer i forbindelse med internship-oppholdet med virksomhetens veileder og universitetets representant.
 • Etter fullført internship skal studenten levere dokumentasjon i henhold til krav i emnebeskrivelse.
 • Studenten skal ikke motta lønn for internship-perioden.
 • Studenten dekker reisekostnader til/fra praksissted (og eventuelle
  oppholdskostnader) selv med mindre annet er avtalt med universitetet.

Internship perioden er lagt semesteret før studenten skriver sin bachelor- / masteroppgave, som gir mulighet til å ikke bare jobbe på prosjekter over 2 semestre, men og muligheten for virksomheten til å lære opp studenten for å gi et best mulig resultat i bachelor- / masteroppgaven.

Fordeler med internship

 1. Arbeidserfaring:
  Internship gir studenten mulighet til å få praktisk erfaring innen sin studieretning.
 2. Nettverk:
  Internship gir studenten en unik mulighet til å bygge relasjoner i næringslivet. Dette gir deg en rekke kontakter som kan bli verdifulle i fremtiden.
 3. Karriereutvikling:
  Internship hjelper studenten å utvikle ferdigheter og kunnskap som blir svært verdifulle når studenten skal ut i arbeidslivet. Disse ferdighetene inkluderer problemløsing, kommunikasjon og samarbeid.
 4. CV-bygging:
  Internship er verdifull erfaring å ha med på CV-en. Dette gir studenten en stor fordel i senere søknadsprosesser.
 5. Utforske karrieremuligheter:
  Internship kan gi studenten mulighet til å utforske hva sin studieretning har å by på.
 6. Bli kjent med bedriftskultur:
  Internship kan gi studenten viktig erfaring i det å arbeide i en større virksomhet. Dette gir studenten en bedre forståelse av hvordan man jobber sammen i team, og med forskjellige mennesker.

Akademisk årshjul

Periode 1: Forberedelser til internship (februar)

UiA Karriere arrangerer CV og søknadskurs for alle interesserte studenter, dette anbefales på det sterkeste å delta. Det anbefales og å forberede CV og ha klart en generell søknad, som kan endres etter de stillingene studenten søker på, før inngangen av mars. For mer informasjon om CV og søknad, les mer på UiA Karriere sine sider: UiA Karriere

Periode 2: Søknadsprosess (februar til april)

Speedpresentasjoner for studentene
Speedpresentasjon av virksomhet og stillingsannonsen avholdes fysisk ved Campus Grimstad, for studieprogram ved Campus Grimstad, og Campus Kristiansand, for studieprogram ved Campus Kristiansand, eller digitalt.
Rekrutteringsperiode
Fra og med begynnelsen av mars og til begynnelsen av april.
Studentene sender inn søknad/motivasjonsbrev og CV, så er det for virksomheten å invitere de kandidatene som de ønsker til intervju. Vi ber virksomhetene om å etterspørre vitnemål til studenten via Vitnemålsportalen. Dette fungerer slik at studenten sender en lenke som virksomheten har tilgang til i et gitt tidsrom.
Det er virksomheten som er ansvarlig for hele rekrutteringsprosessen av internship- kandidaten.
Alle søknader gjennom nettsiden vil gå først til studieveileder for studiepoengs progresjon, før søknaden blir videresendt til virksomheten.

Det er og mulig for studenten å finne praksisplass selv, utover fakultetets organiserte opplegg gjennom nettsiden.

Periode 3: Internship (juni til november)

Studenten(e) er ute i praksissted i de antall timer nødvendig for studenten å oppfylle kravene til emnet.
Internship-perioden er hovedsakelig lagt fra august til november. Men det er mulig å ha internship fra juni til august, samt januar til mai.

Studenten er selv ansvarlig for å velge godkjente fagkombinasjoner med internship. Dette vil studieprogramleder være behjelpelige med.

Eksamen

Vilkår for å gå opp til eksamen:

 • Deltakelse på internship workshop på UiA i løpet av praksisperioden.
 • Statusrapport midtveis i praksisperioden.

Eksamensform for emnet er mappevurdering. Mappen skal inneholde følgende deler:

 • Søknad og CV.
 • Løpende logg/dagbok.
 • Sluttrapport etter endt praksisperiode.
 • Minimum 200 eller 300 arbeidstimer dokumentert med timelister signert av kontaktperson i virksomheten.
 • Video med muntlig presentasjon.

Karakter: Bestått/ikke bestått.
Detaljerte retningslinjer og frister for mappen kunngjøres ved oppstart for emnet.

Se stillinger