UiA logo hvit

Internship Tekreal

Prosjektering og Planlegging/Nettinformasjonssystem(NIS)

Glitre Nett

Studenten inngå i avdeling Prosjektering og NIS, denne avdelingen er en del av Seksjon Nettutbygging.

Arbeidsoppgavene vil være to-delt, en del i NIS-Teamet og en del i Prosjeteringsteamet.

 

NIS-Team:

Studenten vil bli med i nytt prosjekt, hvor han skal bistå Avdelingen/Systemansvarlig med gjennomføring av pilotprosjekt.

Prosjektet tar i bruk laser data og FKB data for å øke vår datakvalitet. Studenten skal også beskrive nye rutiner for registrering og rapportering av NRL(Luftsfartshinder).

Dette arbeidet skal bandt annet gjøres for at Glitre Nett kan innfri kravene i ny forskrift om registrering av NRL.

Prosjeteringsteamet(planlegger og prosjekterer distribusjonsnett anlegg):

Her er målet at Studenten skal læres opp til å kunne planlegge og prosjektere nytt nett eller endringer i strømnettet. Studenten vil være med ut på anlegg(befaring), vurdere alternative anleggs løsninger(tekniske og økonomiske), bistå i å skaffe tillatelser samt å lage “Prosjektbeskrivelse”(underlag for bygging).

Samir vil ikke få egen selvstendig adgang på våre anlegg, men vil altså få være med en som har ledsager tillatelse.

Studieretninger

Fornybar energi BAFornybar energi MA
Internship periode: 
August - November
 2023

Kontaktperson

Jan Egil Gauslaa
Avdelingsleder Prosjektering og NIS

For mer informasjon:

Send søknad

Søknadsfristen er nå gått ut.

Stillingen er tatt.