UiA logo hvit

Internship Tekreal

Strukturingeniør

cDynamics

cDynamics spesialiserer seg innen numerisk analyse for design, validering og dokumentasjon av produkter og prosesser spesielt innen havområdet. Som intern hos cDynamics vil du få faglig utfordring samt bli del av et godt kollegialt miljø.

Fokusområder for internship

  • Strukturell/mekanisk design vha SolidWorks/AutoCad
  • Strukturell analyse vha elementmetode (FEA). cDynamics benytter Altair HyperWorks og StaadPro som hovedverktøy.
  • Konseptberegninger og enklere valideringer vha klassiske strukturelle håndberegninger.
  • Ståldesign iht Eurocode 3, DNVGL-ST-0378 samt andre relevante regelverk.

Internship er aktuelt for både bacholor og mastergradsstudenter. Innhold vil bli tilpasset til studentens faglige progresjon.

 

Om cDynamics

cDynamics er en uavhengig teknisk rådgiver spesielt fokusert på simuleringer samt design og konstruktør tjenester. Vi har også etablert ett verksted for produksjon av materialprøver og mindre prototyper i komposittmaterialer. Vi spesialiserer oss innen marine bransjer/havområdet. Vår strategi er å utvikle et høykompetent miljø for deltakelse i prosjekter i inn og utland.

Forskning og utvikling er en definert del av vår strategi og vi har et mål om at 30% av vår aktivitet skal være knyttet til forskningsprosjekter både i Norge (Forskningsrådet) og i EU (H2020 etc.). Vi har bl.a. ett prosjekt gående i Forskningsrådet (Prosjekt 309469 Cost-effective fire resistant materials – budsjett 11.5 MNOK).

Vår strategi i det kommersielle markedet, hvor vi søker 70% av vår aktivitet fra, er en kombinert satsning på både Norge og Nord-Europa innen havområdet. Innenfor havområdet jobber vi spesielt med marine, offshore vind samt offshore drilling. Innen marine arbeider vi tett med spesielt verft og designmiljøer innenfor hurtigbåt, livbåt og andre mindre fartøy. Innen offshore vind arbeider vi spesielt med fundamenter, forankring samt installasjon og innen offshore drilling arbeider vi med boreutstyr.

cDynamics søker aktivt deltakelse i start-ups og er bl.a. medeier og partner i utviklingen av Pioneer Robotics AS som ble stiftet i 2017. Pioneer Robotics er en robotintegrator spesielt fokusert på anvendelse med kombinasjon av cobots og vision systemer og har i dag 9 ansatte. Vi deler lokasjon med flere ingeniørselskaper i Narviga 12 i Kristiansand (Pioneer Robotics, Applica Robot Integration, Applica Consulting, CoreMarine) og er en del av et spennende miljø bestående av ca 20 personer som arbeider innen simuleringer og robotikk.

Studieretninger

Bygg MAByggdesign BA
Internship periode: 
August - November
 2023

Kontaktperson

Knut Inge Edvardsen
Daglig leder

For mer informasjon:

Send søknad

Søknadsfristen er nå gått ut.