UiA logo hvit

Internship Tekreal

Utvikler, designer,

Bølgen bærekraftsenter

Bølgen bærekraftsenter er et regionalt senter for bærekraft og innovasjon tuftet på FNs bærekraftmål. Vår målsetning er å bidra til raskere grønn omstilling. Vi tror på samarbeid, kunnskapsdeling og møteplasser der etablerte bedrifter, gründere, akademia og ildsjeler kommer sammen for å finne løsninger på vår tids samfunnsutfordringer.

Bølgen bærekraftsenter har ulike aktiviteter:

 • driver kontorfellesskap for grønne gründere
 • gjennomfører kurs, seminarer og konferanser om grønn omstilling
 • etablerer eller deltar i grønne prosjekter

Et av hovedprosjektene på Bølgen bærekraftsenter er Ombruks-HUB Sørlandet, en nyetablert satsing som skal gjøre det enklere for bedrifter å tenke ombruk fremfor nytt. Ombruks-HUB Sørlandet AS utvikler effektive løsninger for innsamling, lagring, logistikk og formidling av brukte varer som dekker hele landsdelen. Kontormøbler og -inventar defineres som foretrukne første segment, mens byggevarer er definert som neste segment. Målet er å etablere et sømløst system som gjør ombruk enkelt og tilgjengelig for alle. 

Målsetninger for Ombruks-HUB Sørlandet:

 • Legge til rette for at bedrifter på Sørlandet lettere kan ombruke ressurser 
 • Løse utfordringer innen lager og logistikk
 • Skape arbeidsplasser, tilby utdanning og arbeidstrening

 

En av hovedutfordringene ved en slik floke vil være knyttet til teknologiske løsninger. Hvilke løsninger kan anvendes for å få dette til? Hvordan bør en slik løsning utformes? Hvilken rolle kan teknologi spille i et slikt tilbud? Hvordan kan teknologi være et verktøy for å oppnå økt grad av bærekraft? Hvordan kan tjenesten optimaliseres for å tilby en mest mulig smidig kundeopplevelse?

Vi ser etter deg som:

 • Liker en hektisk arbeidshverdag
 • Evner å arbeide selvstendig med oppgaver
 • Er fleksibel og tilpasningsdyktig
 • Er kreativ og nytenkende
 • Har interesse for miljø og bærekraft

Vi ser etter en person som trives som en del av et tverrfaglig team og som evner å se muligheter på tvers av fagfelt. Du er løsningsorientert og effektiv og liker å tenke utenfor boksen. Du har en strukturert arbeidsmåte og liker at alle dager er forskjellige. Du evner godt å ha godt overblikk over oppgavene, samt å prioritere disse på en god måte i en hektisk hverdag.

Som en del av et internship hos Bølgen bærekraftsenter får du

 • Muligheten til å være med å finne gode løsninger innenfor nye sirkulære forretningsmodeller
 • Verdifull praktisk erfaring fra en virksomhet i vekst
 • Være en del av et kunnskapsrikt og engasjert miljø
 • Få tilgang på et stort nettverk i regionen
 • Fleksibel arbeidstid
 • Stor grad av selvstendighet

Arbeidsted: Bølgen bærekraftsenter, Kristiansand sentrum.

Studieretninger

Data BA
Internship periode: 
August - November
 2023

Kontaktperson

Grete Lill Ausland Homme
Prosjektleder

For mer informasjon:

Send søknad

Søknadsfristen er nå gått ut.