UiA logo hvit

Internship Tekreal

Analyse og oppfølging av energiforbruk på bygg

Green Norway

Green Norway gjør energioptimalisering enkelt, lønnsomt og målbart.  

Vår arbeidsmetode går ut på å sørge for en helhetstanke i bygg ved å kombinere kompetanse på fagområdene som påvirker energiforbruket og kostnadene, med en dataplattform for å overvåke og gjøre gode analyser. På den måten er vi i stand til å hele tiden optimalisere og gjøre gode vurderinger av lønnsomme tiltak. Vi sitter på data i forhold til effekt, samt kompetanse om produkter og løsninger.  

 

Vi jobber slik:

Vi er en komplett partner på energi, med kompetanse på alle relevante fagområder. Da ser vi helheten. OG da blir det lettere å optimalisere. Vi bruker hele tiden data for måle effekt av de forbedringene vi gjør, samt for å vurdere hvordan vi kan redusere kostnader og forbruk ytterligere. 

  • Vi selger ingen produkter eller timer 
  • Vi selger ikke kWh 
  • Vi tilbyr en komplett bærekraftig tjeneste, hvor vi sammen jobber for et bærekraftig og fremtidsrettet energiforbruk. Vi tror på at for lykkes må både du og vi til enhver tid har felles insentiver: Å redusere kostnader og co2 utslipp.  

Vi jobber alltid ut fra et mindset om å utnytte eksisterende installasjoner/muligheter best mulig, før man eventuelt vurderer tiltak som utløser investeringskostnader. 

Helhetssyn, tverrfaglig kompetanse og aktiv bruk av data. Det er det som er den enkleste og mest lønnsomme måten å optimalisere energiforbruk og kostnader på.

 

Vi ønsker internshipstudenter som vil jobbe med analyse av energiforbruk og forståelse av tekniske anlegg på bygg for å redusere energiforbruk. Det er viktig at kandidater liker å jobbe med tall og analysedrevet, og ønsker å lære. Det er også viktig at kandidater ønsker å forstå tekniske anlegg som ventilasjon og varmesystemer, og evner å sette seg inn i problemstillinger.

Studieretninger

Bygg MAByggdesign BAFornybar energi BAFornybar energi MA
Internship periode: 
August - November
 2023

Kontaktperson

Erik Åbyholm
Daglig leder

For mer informasjon:

Send søknad

Stillingen er tatt.