UiA logo hvit

Internship Tekreal

For virksomheter

Her er all informasjon om hvordan sende inn stillingsannonser.
Lest denne siden før? Gå rett til skjema:

Internship på Tekreal

Fakultet for teknologi og realfag (Tekreal) inviterer næringslivet til å ta imot våre studenter på bachelor- og masternivå på internship fra og med høsten. Internship definerer vi som en ulønnet stilling hvor studenten jobber mellom 200 til 300 timer i en virksomhet.

Innhold

Bachelor

10 eller 15 studiepoeng

 • 200 eller 300 arbeidstimer, gjennomsnitt 3 dager per uke
 • Gjennomføres normalt i høstsemesteret 3. studieår
 • Minimum 90 studiepoeng må være bestått før praksisperioden.

Master

15 studiepoeng

 • 300 arbeidstimer, gjennomsnitt 3 dager per uke
 • Gjennomføres normalt i høstsemesteret 2. studieår
 • Minimum 45 studiepoeng må være bestått før praksisperioden.
I internship-perioden skal studenten delta aktivt innen virksomhetens arbeidsoppgaver. De sentrale delene av praksisen skal bestå av relevante arbeidsoppgaver for læringsutbyttet til studentens studieprogram. Studenten skal ha en kontaktperson i virksomheten og en ved UiA. Det skal utarbeides en skriftlig kontrakt mellom studenten, UiA og virksomheten som regulerer praksisperioden og ansvarsforholdet mellom de tre partene. Dette innebærer for virksomheten:
 • Virksomheten oppnevner en veileder som universitetet og studenten kan forholde seg til og som er ansvarlig for faglig veiledning av studenten.
 •  Veileder i virksomheten fastsetter studentens arbeidsoppgaver i praksisperioden i samarbeid med representant fra universitetet. Oppgavene skal være relatert til læringsmål for praksis, slik disse fremgår av emnebeskrivelsen.
 • Veileder i virksomheten skal orientere studenten om de regler og retningslinjer som gjelder for virksomhetens ansatte, herunder eventuelt regelverk knyttet til personvern og taushetsplikt, og gi studenten tilgang til nødvendige systemer.
 • Veileder i virksomheten skal så raskt som mulig ta opp eventuelle problemer i forbindelse med internship-oppholdet med studenten og universitetets representant.
 • Virksomheten skal etter gjennomført internship-periode bekrefte om studenten oppfyller krav til fremmøte i henhold til emnebeskrivelsen.
 • I de tilfeller hvor selve gjennomføringen av internship-perioden skal vurderes, jf. emnebeskrivelse, skal virksomhetens veileder i samarbeid med universitetets representant, vurdere studentens prestasjon etter fastsatte kriterier (sensorveiledning).
 • I etterkant av gjennomført internship-periode, vil veileder i virksomheten bli bedt om å gi en tilbakemelding med vurdering av samarbeidet med universitetet og universitetets forberedelse til internship gjennomføring.

 • Virksomheten mottar ikke honorar for å ta imot studenten med mindre det foreligger egen avtale om dette.

 • Virksomheten dekker egne kostnader knyttet til internship-oppholdet.

 • Virksomheten plikter å tegne yrkesskadeforsikring for studenten i perioden studenten gjennomfører praksis på arbeidsstedet, jf Lov om yrkesskadeforsikring § 3.

Internship perioden er lagt semesteret før studenten skriver sin bachelor- / masteroppgave, som gir mulighet til å ikke bare ha en student jobbende på prosjekter over 2 semestre, men og muligheten for virksomheten til å lære opp studenten for å gi et best mulig resultat i bachelor- / masteroppgaven.

3-parts avtalen er en kontrakt mellom virksomhet, Fakultetet for teknologi og realfag og student.

Last ned 3-parts avtale mal

Akademisk årshjul

Forberedelser til internship (desember til februar)

Erfaringsforum

Tekreal inviterer virksomhetene som har hatt eller ønsker å ha studenter i internship til et erfaringsforum i desember. Her vil internship-ordningen presenteres, erfaringer deles fra både bedrift og student og presentasjon av veien videre.

Innmelding av internship-stillingsannonser
Under erfaringsforumet åpner vi for innmelding av stillingsannonser for internship. Anbefalt frist vil bli kommunisert under og etter erfaringsforumet – denne fristen vil ligge en uke før stillingsannonsene blir distribuert til studentene.

Det er åpent for innmelding av stillingsannonser året rundt, og studieprogramledere går gjennom annonsene før de distribueres til studentene i månedsskifte februar/mars.

Markedsføring og rekruttering (februar til juni)

Speedpresentasjoner for studentene
Speedpresentasjon av bedrift og stillingsannonsen avholdes fysisk ved Campus Grimstad, for studieprogram ved Campus Grimstad, og Campus Kristiansand, for studieprogram ved Campus Kristiansand, eller digitalt.

Rekrutteringsperiode
Fra og med begynnelsen av mars og til begynnelsen av april.

Studentene sender inn søknad/motivasjonsbrev og CV, så er det for virksomheten å invitere de kandidatene som de ønsker til intervju. Vi ber virksomhetene om å etterspørre vitnemål til studenten(e) vi Vitnemålsportalen. Dette fungerer slik at studenten sender en lenke som virksomheten har tilgang til i et gitt tidsrom.

Det er virksomheten som er ansvarlig for hele rekrutteringsprosessen av internship-kandidaten(e).

Internship (juni til november)

Studenten(e) er ute i praksissted i de antall timer nødvendig for studenten å oppfylle kravene til emnet.
Internship-perioden er hovedsakelig lagt fra august til november. Men det er mulig å ha studenter i internship fra juni til august, samt januar til mai.

Innmelding av stillingsannonse

Tekreal inviterer alle bedrifter som ønsker å ha studenter i internship til å sende inn stillingsannonser. Stillingsannonsene bør være av samme kvalitet som de virksomheten bruker når nye stillinger lyses ut. Den bør inneholde:
 • Seksjon om virksomheten og lokasjon (1-2 paragrafer).
 • Seksjon om problemstilling og hva studenten skal utføre (1-2 paragrafer).
 • Arbeidsoppgavene i stikkordsform.
 • Deres ønskede kvalifikasjoner til studenten i stikkordsform, sammen med en paragraf.
 • Seksjon om hva dere tilbyr som arbeidsplass.

Om stillingsannonsen trenger noe justeringer vil det sendes tilbakemelding til kontaktpersonen for stillingen.

Se stillingsannonse eksempel

Gå til skjema

Ønsker du å sende inn bachelor-, masteroppgaver, eller publisere jobb stillinger for studentene? Se Kompetansetorget.